Portfolio > Mono Prints - 2008

Davina Suite 2
mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Davina Suite1
mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Davina Suite 3
mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Teal Score Suite 1
Mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Teal Score Suite 2
mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Teal Score Suite 3
Mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Internal in Blue 1
Mono-type on paper
22 1/2" x 30"
2008
Internal in Blue 2
Mono-type on paper
22 1/2" x 30"
2008
Internal in Blue 3
mono-type on paper
22 1/2" x 30"
2008
Internal in Red 1
mono-type on paper
32" x 48"
2008
Internal in Red 2
Mono-type on paper
32" x 48"
2008
Ice Blue Suite 1
Mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Ice Blue Suite 2
Mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Icy Purple Suite 1
mono-type on paper
22 1/2" x 30"
2008
Icy Purple Suite 3
mono-type on paper
22 1/2" x 30"
2008
Glyphs
Mono-type on paper
32" x 48"
2008
Tony Suite 1
Mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Tony Suite 2
mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Tony Suite 3
Mono-type on paper
30" x 22 1/2"
2008
Pale Landscape 1
Mono-type on paper
48" x 32"
2008
Pale Landscape 2
Mono-type on paper
48" x 32"
2008
Orange and Green
mono-type on paper
48" x 32"
2008

I completed this series of mono-types during an artist residency at The Jentel Foundation in Wyoming.